FAGHEFTER

Fagheftene passer elever på småtrinnet og mellomtrinnet som trenger lesetrening og mengdetrening ut fra sitt eget kompetansenivå i ulike fag. Samme tekst finnes på for eksempel tre ulike nivåer, slik at elevene i klassen kan lese samme tekst ut fra sitt kompetansenivå i lesing. Det spesielle med våre faghefter er at de har samme oppgaver bakerst i heftet, slik at hele klassen kan finne svarene, selv om de leser i hefter med ulikt lesenivå. Tekstmengden er økende for hvert nivå, men essensen i innholdet er den samme.

Du kan abonnere og få tilgang til alle våre hefter på www.lesevinduet.no. For de som ikke er abonnenter, kan du kjøpe heftene enkeltvis her.

Viser alle 12 resultater

Viser alle 12 resultater