Om Leseheftene

Våre nivådelte lettlesthefter er en del av det digitale satsningsprosjektet til Skoleliv.no som heter Lesevinduet. lettlestheftene kan ha inntil seks nivåer.

Lettlestheftene passer elever på småtrinnet og mellomtrinnet som trenger lesetrening og mengdetrening ut fra sitt eget kompetansenivå. Samme tekst finnes på for eksempel tre ulike nivåer, slik at elevene i klassen kan lese samme tekst ut fra sitt kompetansenivå i lesing. Tekstmengden er økende for hvert nivå, men essensen i innholdet er den samme. Dette er hefter som har skjønnlitterært preg. Hele poenget er at alle skal kunne finne et lesehefte tilpasset sitt eget nivå. Enkelte hefter kan finnes på kun ett nivå, men de fleste har to eller tre nivåer.

Baksiden på heftene viser hvilke ulike nivå den aktuelle teksten finnes (boksen har fargens nivå. Er boksen hvit, finnes ikke heftet på det aktuelle nivået). Her finner du også LIKS-beregningen til heftet. Alle lettlesthefter har LIKS-dokumentasjon som kan lastes ned på produktsiden.

Alle lettlesthefter plasseres ut blant seks ulike nivå ut fra kriteriene under, og dokumenteres med en LIKS-beregning som kan leses under hvert produkt i nettbutikken og lastes ned. LIKS-beregningen inneholder alle meningsbærende setninger og frekvensordliste som igjen kan benyttes til egen kartlegging om ønskelig. Lærere som ønsker å skrive om teksten har også lett tilgang til hver enkelt setning i samme dokument. Det er bare å klippe og lime om tekstene ønskes brukt til andre formål enn kun heftene. Her kan det lages oppgaver med bruddstykker av tekstene, diktater, hentediktater, gitter-oppgaver, lydtrening, identifisering av vokaler og diftonger og mye mer. For tekster som passer barns lesenivå før nivå 1 i lettlestheftene, anbefales Alfabetserien vår. Eksempel på LIKS-dokumentasjon som du finner på produktsidene ser du ved å trykke på denne linken. Har du en tekst du vil finne vanskelighetsgraden til, kan du selv prøve deg fram på www.lix.se.

*Klassifiseringen kan oppdateres.