Om fagheftene

Lesevinduets Faghefter er Skolelivs digitale satsningsområde for å hjelpe til med leseopplæringen i skolen og har inntil 6 lesenivå etter samme norm som leseheftene. Heftene kan lett skrives ut av kunden og er lagret som PDF-format og kjøpes enkeltvis eller samlet etter titler.

Skoler som ønsker skolelisens for å bruke Lesevinduets lettlesthefter fritt i undervisningen bes om å ta kontakt på ordre@skoleliv.no

Fagheftene passer elever på småtrinnet og mellomtrinnet som trenger lesetrening og mengdetrening ut fra sitt eget kompetansenivå i ulike fag. Samme tekst finnes på for eksempel tre ulike nivåer, slik at elevene i klassen kan lese samme tekst ut fra sitt kompetansenivå i lesing. Det spesielle med våre faghefter er at de har samme oppgaver bakerst i heftet, slik at hele klassen kan finne svarene, selv om de leser i hefter med ulikt lesenivå. Tekstmengden er økende for hvert nivå, men essensen i innholdet er den samme. Les mer om selve nivåene under Lesehefter. Heftene er under utvikling og flere kommer etterhvert.

 

(eksempel på LIKS-dokumentasjon)