Publisert

Like før Skoleliv relanseres!

I noen måneder nå har det blitt jobbet med det nye prosjektet på Skoleliv som lanseres 1. august i år. Det heter Lesevinduet, og er kort sagt digitale nivåbaserte lesthefter som kan kjøpes og lastes ned. Heftene er i pdf-format og er enkle å skrive ut og lage hefter av. 
 
Alfabethefter (3 nivå)
 
Vi er nå ferdige med 70 Alfabethefter på 3 ulike nivå for elever som enten er i ferd med å knekke lesekoden, eller har knekt den og trenger påfyll av nye og mer utfordrende ord og tekster. Alfabetheftene tar for seg 4 ord og bilder med gitt bokstav/lyd. Her baseres heftene på identifisering av førstelyd, midtlyd og sistelyd.
 

Lesehefter (8 nivå)
 
Vi er nå i gang med å produsere Lesehefter på 8 ulike nivå. Målet er at de fleste tekstene skal gå over 4 nivå. Nivå 1-4 (småskolen) og nivå 5-8 (mellomtrinnet). Nivåene for et hefte kan variere mellom nivå 1-4 og 5-8, men også fra 3-6 osv. Det kommer også andre hefter, tekster og opplegg rundt lesing og skriving som hovedfokus, samt ressurser relatert til dette.
 
Vi kommer også med noen konkurranser i forkant av lanseringen der det er mulig å vinne gavekort/kuponger til bruk på Skoleliv.no, så følg med framover!
 
Ha en fortreffelig sommerferie, og nyt stillheten.
 
Alt godt!
Martin