Publisert

Lesevinduets nivådelte lesehefter

Da ønsker jeg å presentere den nye serien som skal utvikles over tid, nemlig våre nivåbaserte lesehefter

Våre nivådelte lettlesthefter er en del av det digitale satsningsprosjektet til Skoleliv.no som heter Lesevinduet. lettlestheftene har seks nivåer.

Lettlestheftene passer elever på småtrinnet og mellomtrinnet som trenger lesetrening og mengdetrening ut fra sitt eget kompetansenivå. Samme tekst finnes på for eksempel tre ulike nivåer, slik atelevene i klassen kan lese samme tekst ut fra sitt kompetansenivå i lesing. Tekstmengden er økende for hvert nivå, men essensen i innholdet er den samme. Dette er hefter som har skjønnlitterært preg og ikke nødvendigvis faktatekster. alle heftene vil ha fokusord og en refleksjonsoppgave på slutten som kan jobbes med videre i klasserommet om ønskelig. Vår faktaserie kommer etterhvert, der det er mulig å lese om feks. solsystemet på ulike kompetansenivå.

Alle lettlesthefter plasseres på seks totale ulike nivå ut fra egne kriterier, og dokumenteres med en LIKS-beregning som kan leses under hvert produkt i nettbutikken og lastes ned. LIKS-beregningen inneholder alle meningsbærende setninger og frekvensordliste som igjen kan benyttes til egen kartlegging om ønskelig. Lærere som ønsker å skrive om teksten har også lett tilgang til hver enkelt setning i samme dokument. Det er bare å klippe og lime om tekstene ønskes brukt til andre formål enn kun heftene. Her kan det lages oppgaver med bruddstykker av tekstene, diktater, hentediktater, gitter-oppgaver, lydtrening, identifisering av vokaler og diftonger og mye mer. For tekster som passer barns lesenivå før nivå 1 i lettlestheftene, anbefales Alfabetserien vår. Eksempel på LIKS-dokumentasjon som du finner på produktsidene og et eksempel kan du se ved å klikke på den grønne knappen nederst i denne artikkelen.

 

 

 

 

Eksempelbilder på nivåforskjellen i heftene ser du her (klikk på bildene for større versjon)

 

 

 

 

Du kan også lese mer om heftene ved å klikke på linken under

Alt godt!

Martin