Alphabet Books

Alphabet Book er en del av det digitale satsningsprosjektet til Skoleliv.no som heter Lesevinduet. Heftene tar for seg førstelyder og enkelte midtlyder i ordene, og hver side har et bilde knyttet til den enkelte lyden. Alphabet Book skal hjelpe elever i tidlig leseopplæring i engelsk til å koble lyd med bilde. Elevenes opplæring i lesing med fokus på bokstav-lyd-forholdet er viktig for den videre engelskopplæringen og er et prioritert fokusområde også i leseopplæringen i Storbritannia.